vendredi 22 juin 2012

Konferans Laprès pou Jounen Timoun

Nan lokazyon Jounen Timoun, FAVILEK te fè yon konferans laprès 7 Jen pou kapab selebre bèl travay timoun yo ap fè nan pwogram Timoun Rezistans FAVILEK. Te gen yon ekspozisyon de penti ak kwoche atizanal ke 25 timoun nan pwogram gentan fè nan premye 3 mwa atelye. Radyo Kiskeya te vini epi te genyen 40 anviron moun ki te vizite ekspozisyon an.
------------
Press Conference for Children's Day
On June 7th, FAVILEK hosted a press conference to commemorate International Children's Day and celebrate the the work of the young women participating in FAVILEK's Youth Resistance program. The event included an exhibit of painting and crochet work done by the 25 young women participants over the first 3 months of the program. Radio Kiskeya was in attendance in addition to approximately 40 guests who came to view and purchase work from the exhibit.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire